تیزر تبلیغاتی اپل: پرواز
اپل
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 3.8 (6)

تیزر تبلیغاتی اپل: پرواز

آژانس تبلیغاتی: -
تیزر تبلیغاتی IKEA: زوج
IKEA
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 3 (2)
تیزر تبلیغاتی اپل: حافظه
اپل
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 5 (1)

تیزر تبلیغاتی اپل: حافظه

آژانس تبلیغاتی: -
زمانی که دانش آموزان و یا دانشجویان و یا هر شخص دیگر نیازمند ارائه یک موضوع است، ناگهان پاورپوینت در ذهن آنها تداعی…