تیزر تبلیغاتی اپل: پرواز
اپل
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 3,6 (13)

تیزر تبلیغاتی اپل: پرواز

آژانس تبلیغاتی: -
تیزر تبلیغاتی IKEA: زوج
IKEA
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 3 (2)
تیزر تبلیغاتی اپل: حافظه
اپل
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره 5 (2)

تیزر تبلیغاتی اپل: حافظه

آژانس تبلیغاتی: -
در دنیای رو به تحول فناوری و طراحی، طراحان UX نقش مهمی در شکل‌دهی به نحوه تعامل کاربران با محصولات دیجیتال ایفا…